PASLAUGOS


       Tekstų redagavimas

Pagal kliento pageidavimus* redaguojame:

   straipsnius,
    pristatymus,
     pranešimus,
     knygas (mokslinės, grožinės literatūros leidinius),
     prekių ar paslaugų aprašus,
     interneto svetainių tekstus,
     reklaminius tekstus,
     vizitines korteles,
     sveikinimus.

*Galimos dvi redagavimo rūšys: tekstas be elementarių kalbos klaidų ir stilistiškai
           suredaguotas geros kalbos tekstas.

Tekstų kūrimas

Pagal kliento pateiktą medžiagą ir pageidavimus kuriame:

    įvairaus pobūdžio informacinius, reprezentacinius straipsnius,
   pranešimus,
    prekių ar paslaugų aprašus,
    interneto svetainių,
    lankstinukų,
    proginius,
    reklaminius ir kt. tekstus.

Korektūra

Sumaketuoto teksto patikrinimas prieš viešai publikuojant.

Konsultacijos

            UAB „Žodžių žaismas“ klientus nemokamai konsultuojame įvairiais kalbos vartojimo klausimais.